Reabilitacijos kurso trukmė – 1 metai. Reabilitacijos laikas dalinamas į dvi dalis: bandomąjį laikotarpį ir keturių fazių pagrindinę programą.

reabilitacijos-centro-naujas-gyvenimas-fazesnPirmoji fazė – nekontaktinė adaptacija bendruomenėje, trukmė 1,5 mėnesio.

Jos metu reabilitacijos kurso dalyvis turi atsisakyti kontaktų su artimaisiais, draugais, nesinaudoti telefonu, neišeiti už bendruomenės ribų (išskyrus tuos atvejus, jeigu prižiūrima vadovo ar vyresnių fazių gyventojų). Pirmosios fazės metu, vos tik pradėjęs sveikti asmuo yra nepajėgus kontroliuoti impulsų ir potraukių narkotikams, alkoholiui bei rūkalams, todėl negali būti atsakingas už daugelį savo veiksmų. Reabilitacijos kurso apribojimai yra skirti tam, kad būtų galima apsaugoti asmenį nuo pavojingų kontaktų, kurie gali išprovokuoti norą atnaujinti psichotropinių medžiagų vartojimą. Tik po tam tikro laiko, kai sveikstantysis pradeda įsisavinti dvasinius principus bei išmoksta taikyti bendruomenės siūlomus atsispyrimo pagundai metodus, svarstomas prašymas perkelti asmenį į antrąją fazę.

Antroji fazė – ribotų kontaktų, trukmė 4,5 mėnesio.

Jos metu leidžiama trumpam palikti bendruomenę bei bendrauti su artimaisiais, prižiūrint vadovo ar vyresnių fazių gyventojų (iš anksto suderinus su vadovu). Antrosios fazės metu bendruomenės gyventojas turi prisiimti atsakomybę už tam tikras pareigas – konkrečios ūkio dalies darbus: skalbimas, naminių gyvūnų priežiūra, pastato remonto darbai ir kita. Pagrindinis antrosios fazės tikslas yra savianalizė (gyvenimo analizė). Asmuo turi reguliariai lankytis konsultacijose (vadovo, vyresnių fazių gyventojų), kurių metu išnagrinėtų veiksnius ir emocijas pavertusias jį priklausomu nuo psichotropinių medžiagų vartojimo. Po konsultacijų kurso, nagrinėjama galimybė perkelti asmenį į trečiąją fazę.

Trečioji fazė – atsakomybės fazė, trukmė 4,5 mėnesio.

Šios fazės metu leidžiama savarankiškai išvykti iš bendruomenės (prieš išvyką informavus vadovus). Gavus vadovo sutikimą, kas antrą savaitgalį, galima išvykti namo. Šioje fazėje bendruomenės gyventojas prisiima atsakomybę už save, o taip pat gali prižiūrėti ir mokyti pirmosios ir antrosios fazių bendruomenės narius, lydėti juos už bendruomenės ribų ar net užimti lyderio poziciją. Trečiosios fazės metu asmuo pradeda grįžti į pirminę socialinę aplinką – savo šeimą, mėgina atstatyti praeityje pašlijusius santykius, tuo pačiu jaučiasi saugus, nes bendruomenė jam vis dar teikia didžiulę paramą. Jei asmuo sėkmingai susitvarko su trečiosios fazės uždaviniais – jis perkeliamas į ketvirtąją fazę.

Ketvirtoji fazė – integracija į visuomenę, trukmė 2,5 mėnesio.

Ketvirtosios fazės metu asmuo privalo susirasti darbą ir vykdyti įsipareigojimus antstoliams (kitoms teisėsaugos institucijoms). Tai galutinis etapas, kurio metu asmuo įgyja darbo įgūdžių, padedančių integruotis į darbo rinką arba pasirenka likti tarnauti bendruomenėje. Ketvirtosios fazės pabaigoje asmuo prisiima visišką atsakomybę už save ir savo gyvenimą.

 

 

Gydymo metodika

 • Darbas (5 val. per dieną).HELP

Tikslas – pakeisti susiformavusį neigiamą asmens požiūrį į darbą, padėti jam įgyti darbo įgūdžius bei pripratinti prie kasdieninio darbo.

Organizuojami komandiniai žaidimai: futbolas, krepšinis ir tinklinis. Reabilitacijos centro teritorijoje esančiame tvenkinyje arba netoliese tekančioje Neries upėje galima maudytis. Pagerinti fizinę būklę padeda nuolatinis lankymasis pirtyje. Reguliariai organizuojamos bendros išvykos bei bažnyčios „Naujoji karta“ lankymas.

 • Darbas su visa šeima.

Vadovas ar vyresnių fazių bendruomenės gyventojai organizuoja užsiėmimus tėvams, sutuoktiniams, vaikams, kurių šeimose bent vienas narys yra priklausomas nuo narkotinių medžiagų vartojimo.

 • Sveikatos stiprinimas.

Kiekvieną rytą daroma mankšta, o sporto salėje stiprinamas nualintas kūnas .

 • Bendravimo grupės.

Bendravimo grupių metu reabilitacijos kurso dalyviai mokosi stebėti savo ir kitų asmenų dvasinę būseną, mąstymą, elgesį. Mokosi išreikšti jausmus, išsipasakoti ir paprašyti pagalbos bei paramos.

 • Bendruomenės susirinkimai.

Šių susirinkimų paskirtis – išspręsti kasdieniniame bendruomenės gyvenime kylančius rūpesčius, taip pat akcentuojami pagrindiniai reabilitacijos centro tikslai.

 • Individualus konsultavimas.

Asmenį konsultuoja vadovas ir/arba vyresniųjų fazių bendruomenės gyventojai, mokomasi įvardinti iškilusias problemas bei ieškoti jų sprendimo būdo.

 • Bendravimas Biblijos tematika.

Rytinė malda, savarankiškas Biblijos skaitymas bei perskaitytos dalies nagrinėjimas grupėje. Krikščioniškų knygų skaitymas ir Patarlių nagrinėjimas. Pasaulyje žinomų pastorių pamokslų (video) žiūrėjimas, informacijos nagrinėjimas. Mokomasi pamokslauti.

 • Dienotvarkė.

Nustatytas dienos rėžimas padeda sveikstančiajam įprasti prie tvarkingo ir sveiko gyvenimo būdo, kuomet tiksliai žinoma, kada ir ką reikia atlikti.

 • Išvykos į namus.

Šių išvykų paskirtis – reabilitacijos programos dalyviui padėti integruotis į socialinį gyvenimą ir atkurti santykius su savo šeimos nariais.

 • Paskatinimai ir drausminės nuobaudos.

Bendruomenės gyventojas turi išmokti prisiimti atsakomybę už savo veiksmus bei jų pasekmes ir elgtis pagal nustatytas taisykles, tam yra skiriami paskatinimai arba drausminės nuobaudos.

 • Mokomasi blaiviai leisti laisvalaikį.

Organizuojamos išvykos. Tinklinio, futbolo bei krepšinio varžybos.

 

Reabilitacijos centro „Naujas gyvenimas“ taikytina gydimo metodika yra nukreipta šių gyvenimo sferų gerinimui:

1) Psichologinės būklės stiprinimui.HELLP

2) Motyvacijos atsisakyti psichotropinių medžiagų vartojimo didinimui.

3) Atkryčio prevencijai bei krizių intervencijai.

4) Mąstymo ir elgesio pokyčius.

5) Socialinių įgūdžių lavinimą.

6) Dvasinį gyvenimą.