Viena svarbiausių terapinės bendruomenės veiklos sąlygų – savanoriškas nuo narkotikų kenčiančio asmens
sprendimas pradėti KEISTIS: žmonės į bendruomenę atvyksta savo valia, patys apsisprendę keisti savo gyvenimą.

Priklausantis nuo narkotikų ir alkoholio žmogus imasi atsakomybės už reabilitaciją ir įsipareigoja laikytis visų
bendruomenės taisyklių, kad būtų galima užtikrinti terapinės bendruomenės veiklą ir bendruomenės tikslų pasiekimą,
siekiant suvaldyti ir atsisakyti priklausomybių.

Vienas svarbiausių terapinės bendruomenės tikslų – keisti priklausomo žmogaus mąstymą, elgesį ir gyvenimo būdą
bei išmokyti jį savidisciplinos įgūdžių. Todėl didelė reikšmė teikiama griežtai drausmei ir tvarkai. Iki atvvykimo pas
mus ir reabilitacijos aktyviai vartojančio narkotikus žmogaus gyvenimas yra valdomas vien tik narkotikų poreikio ir
niekas kitas jam daugiau nerūpi, toks gyvenimas yra labai chaotiškas. Valdomas psichoaktyvių medžiagų alkio
priklausomas žmogus visiškai praranda bet kokius savęs disciplinavimo įgūdžius, o jeigu pradėjo vartoti jauno amžiaus,
tai jų nebuvo ir įgijęs. Todėl yra svarbu tokį žmogų išmokyti būti atsakingu už save, savo fizinę ir dvasinę būklę, savo
santykius su aplinkiniais, bendražygiais bendruomenėje, su terapiniu personalu, kitais žmonėmis. Be to savęs
disciplinavimo įgūdžiai reikalingi dar ir tam, kad žmogus išmoktų kelti sau pakankamai griežtus reikalavimus ir visada
būtų pasirengęs atpažinti, perspėti ir išgyventi ligos paūmėjimą atkryčio metu. Visa tai padeda blaivėjančiam
priklausomajam kurti tokią aplinką, kuri yra naudinga jo dvasiniam ir psichiniam stoviui, taip pat padeda rūpintis savo
paties sveikata.