Iš bendruomenėje besigydančių klientų griežtai reikalaujama laikytis dienotvarkės. Viskas turi būti atliekama nustatytu
laiku. Miegoti einama 23 val., keliamasi 7 val., išskyrus savaitgalius. Visi užsiėmimai ir darbai taip pat atliekami
nustatytu laiku ir iš kiekvieno kliento reikalaujama, kad jis į užsiėmimą nevėluotų. Dienotvarkė dalinai reglamentuoja
ir laisvalaikio bei poilsio laiką. Tai padeda bendruomenės nariui priprasti prie tvarkingo ir sveiko gyvenimo, kada jis
tiksliai žino, kada ir ką turi daryti.