Reabilitacijos centras “Naujas gyvenimas” kartu su Visagino probacija, Lietuvos raudonuoju kryžiumi, pedagogais ir policija vykdėme eisena per Visagino miesto gatves “Visaginas be narkotikų!”.